Mesafeli satış sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 — TARAFLAR

 

SATICI                            :

Ticari Unvanı                 :

 

Adresi                              :

 

Telefon                            :

 

Satıcı Mersis No            :

 

Satıcı E—Posta Adresi :

 

Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi :

 

yabadabadizayn.com Çağrı Merkezi: 0212 864 00 65

 

ALICI

 

Adı — soyadı :

 

Adresi :

 

Telefon :

 

E—Posta:

 

MADDE 2—SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak

düzenlenmiştir. İşbu Sözleşmenin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; AIıcının,YÜZEY TEKSTİL VE KONFEKSİYON SAN. TİC.LTD.ŞTİ’ (YÜ ZEY TEKSTİL)’e ait www.yabadabadizayn.com] alan adlı web sitesinden (“Web sitesi”), Satıcı ‘ya ait MaI/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip MaI/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı YÜ ZEY TEKSTİL ile akdetmiş oldukları web Sitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu MaI/Hizmetin satışında YÜ ZEY Tekstil’in herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 —SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

Ürün Kodu Ve Adı Adet Satıcı Unvanı Birim Fiyatı Birim İndirimi Toplam Satış Tutarı Vade Farkı KDV Dahil Toplam Tutar

Kargo — Aras — Ücretsiz Kargo

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Kargo hariç toplam ürün bedeli:

Kargo Ücreti:

Kargo Dahil Toplam Bedeli:

Ödeme Şekli ve Planı:

Alınan Vade Farkı:

Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

Teslim Şartları:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi(ler):

 

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA YÜ ZEY TEKSTİL TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN BEDELlNİ YÜ ZEY TEKSTİLE’E ÖDEMEKLE ÜRÜN BEDELlNİ SATICIYA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

MADDE 4 — MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup AIıcı’nın Satıcıdan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcıya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. MaI/Hizmet, Alıcının sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5 — TESLİMAT MASRAFLARI VE lFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcıya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcının stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmeti, Alıcı tarafından MaI/Hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı MaI/Hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

MADDE 6 — ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmete ait temel özellikler, MaI/Hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. AIıcı’nın, Sözleşme konusu MaI/Hizmeti teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı MaI/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan MaI/Hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra MaI/Hizmetin sorumluluğu ve hasarlar Alıcıya aittir. MaI/Hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının AIıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla MaI/Hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

MADDE 7 — SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu MaI/Hizmetin Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olaganüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu MaI/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu MaI/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 — CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcıya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. YÜ ZEY TEKSTİL, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN YÜ ZEY TEKSTİLE KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA YÜ ZEY TEKSTİL ‘den BEDEL İADESİ TALEP EDİLEMEZ. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcıya mevzuat hükümlerine ve Web sitesindeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde malı Satıcıya geri gönderir.

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde mal bedeli Alıcıya ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcıya iade edilirken, malın teslimi sırasında Alıcıya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcının anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcıya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcıya aittir. AIıcının iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcının anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 9 — CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde

b) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde

c) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

 

MADDE 10 — UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst Limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 11 — MALlN / HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya YÜ ZEY TEKSTİL tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 12 — TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

AIıcının, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüte düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda AIıcının borcundan dolayı temerrüte düşmesi halinde, AIıcının borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcının uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 13 — BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e—mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcının ve YÜ ZEY Tekstil’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193.maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14 — YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak,01/11/2018 tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI ALICI

Kaynak <https://www.yabadabadizayn/mesafeli_satis_sozlesmesi

 

Shopping cart